Om de verhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen zijn hier de algemene voorwaarden opgesteld.

Mocht de verhuis anders uitdraaien dan afgesproken zullen wij er alles aandoen om alles op een correcte manier af te handelen. Waarbij jullie, de klant op de eerste plaats komen.

Algemene voorwaarden

 1. De tijd van de opdracht gaat in vanaf aankomst van verhuizers/ladderlift tot vertrek bij de klant.
 2. Kasten moeten leeg zijn en deuren op slot of dicht gekleefd.
 3. De ladderlift mag alleen door de verhuizer bedient worden.
 4. Elektronische toestellen dienen verpakt te worden in originele dozen, zo niet mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het op risico van de klant.
 5. Indien er meubels gedemonteerd moeten worden moet dit op voorhand gemeld worden.
 6. Er mag geen alcohol aangeboden worden aan de verhuizers.
 7. Factuur wordt opgestuurd na het uitvoeren van de opdracht.
 8. De klant dient de verhuisfirma op de hoogte te brengen van mogelijke obstakels die de verhuis kunnen hinderen. Zoals palen, verkeersborden, telefoonkasten, bomen. De verhuizer heeft het recht de verhuis te annuleren bij hinder. Bij het gebruik van de ladderlift wordt een kost van €30 aangerekend. Voor een volledige verhuis €250.
 9. Bij verhuis van een piano moet dit op voorhand gemeld worden.
 10. Meubels die niet door een verhuizer in de verhuiswagen geplaatst worden zijn niet verzekerd.
 11. Goederen die van de verhuislift genomen worden door iemand anders dan de verhuizers zijn niet verzekerd.
 12. De klant is verantwoordelijk voor het reserveren van genoeg parkeerruimte. Als bij aankomst dit niet geregeld is moet het volledig bedrag van de verhuis en transportkosten contant betaald worden.
 13. De klant is verantwoordelijk voor boetes bij foutief aanvragen van het parkeerverbod.
 14. Indien er wachttijd ontstaat door foutief geparkeerde voertuigen zelfs bij aanvraag van een parkeerverbod zijn kosten voor de klant.
 15. Er wordt niet verhuisd via de trap tenzij het niet anders kan. “Het Girafke” is vrijgesteld van aansprakelijkheid bij schade aan de traphallen.
 16. Het Girafke is niet aansprakelijk voor schade aan traphallen, schilderijen, planten, dieren, aquariums en waterbedden.
 17. Schade aan meubels omwille van slijtage is uitgesloten van de aansprakelijkheid van de firma. 
 18. In geval van annulatie: Ladderlift: minstens 3u op voorhand annuleren, zo niet wordt een kost van €15 aangerekend. Verhuis: minstens 7 dagen op voorhand, zo niet wordt een kost van €150 aangerekend.
 19. Bij hevige weersomstandigheden kan de verhuis stopgezet of geweigerd worden. De klant kan verzoeken om te wachten om verder te gaan tot na de bui. De werkuren blijven wel verder lopen.
 20. Klachten dienen steeds dezelfde dag en schriftelijk te gebeuren, betaling kan niet geweigerd worden door de klant omwille van de klacht.
 21. Bij het aanvaarden van de opdracht geeft de klant zijn goedkeuring van Algemene Voorwaarden.

Het Girafke – Ladderlift Service - Deurne onderdeel van Trailers4rent bvba – BTW. BE 0668.423.832 - Norbertijnenstraat 11, 2040 Berendrecht –  Tel.: + 32 (0)470 79 23 86 – info@hetgirafke.com